Andr0meda: Structuri și instalații artistice inspirate din natură

Andr0meda este pseudonimul cu care Andra Bularca semnează instalațiile artistice amplasate în spațiul public, bijuteriile și diferitele obiecte artistice la care lucrează. Este absolventă a Liceului Vocațional de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Brașov și a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. De profesie este tehnician dentar, însă a renunțat la ideea de a practica și s-a întors la artă.

În liceu am început cu pictura murală, apoi ușor am trecut la confecționarea de bijuterii, tatuaje cu henna, string art, ceramică, am cochetat puțin și cu croitoria, iar din 2018 am început sa îmi dezvolt pasiunea pentru volume, așa că am pornit cu instalații create din elemente naturale, cu ajutorul cărora m-am gândit că pot reaminti oamenilor cât de important este să ne putem elibera de tensiunile dobândite între betoane și să ne reconectăm cu adevărată noastră natură.

După terminarea studiilor am avut mai multe încercări de integrare în această societate liniară, însă spiritul meu artistic nu dorea să rămână în umbră, așa că am decis să mă declar artist și să fac tot posibilul să trăiesc din asta. Așadar sunt artist vizual și îmi place să lucrez și să învăț tehnici de exprimare cât mai diverse, deși de când eram mică simt o inclinație mai puternică spre volume și instalații”, spune artista.

E vorba de o formă de instalație artistică din care rezultă oameni din nuiele, crengi sau rădăcini, construiți în mărime naturală, sau diverse alte structuri. Un proiect recent redă o structură ADN, pentru care a folosit diverse materiale (crengi, sfoară…) și lumini pentru a-i accentua dinamicitatea. De fapt lumini adaugă tuturor instalațiilor, astfel că percepția asupra structurii se schimbă în funcție de momentul în care e văzută – zi sau noapte.

O altă instalație a ei se găsește în centrul Brașovului, se numește „Mother nature” și e o figură feminină împletită din nuiele, amplasată lângă un copac, peste drum de Consiliul Județean, la trecerea către centrul vechi. Proiectul face parte din Street Delivery Brașov.

Conceptul ține reciclarea elementelor din natură, dându-le o notă artistică. Am vrut să evidențiez ideea de punte dintre om și natură și faptul că fără ea noi nu am putea supraviețui. Reprezintă ritmul acela ciclic în care noi ne facem una cu pământul și devenind hrană pentru natură, ea la rândul ei susține viața.

Structura ADN a fost concepută în cadrul Festivalului Waha, după ce a fost aleasă tematica „roots”. Pe lângă faptul că am folosit crengi și rădăcini pentru a concepe instalația, am îndrăznit să merg puțin mai departe, să ajung la rădăcina vieții din întreaga galaxie, la baza existenței noastre și anume la acea mică, dar cu siguranță cea mai de preț structură din nucleul fiecărei celule, ADN-ul cel plin de informație”, explică Andra.

Mai spune că deși nu are încă un parcurs expozițional foarte amplu, a reușit până acum să expună la două ediții ale Festivalului Waha, în cadrul evenimentului Street Delivery Brașov și urmează să participe în septembrie la Street Delivery București.

Pe Andra o putem găsi pe Facebook ca Andr0meda și pe Instagram – pagina Andr.0.meda, unde putem vedea ce mai creează. Găsiți acolo instalațiile ei și creații originale de bijuterii, rezultate din alăturarea mai multor tipuri de materiale, în special combinații de textile cu pietre colorate sau mărgele. Acolo mai găsim și alte tipuri de obiecte artistice create de Andra.

Foto, Andr0meda 

EN

Andr0meda is the pseudonym that Andra Bularca uses to sign the artistic installations placed in public spaces, the jewelry and the various artistic objects she works on. She is a graduate of „Hans Mattis-Teutsch” Fine Arts Vocational High School in Brașov (RO) and „Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy in Cluj-Napoca (RO). She is in fact a dental technician, but already gave up the idea of practicing and returned to art.

„In high school I started with mural painting, then I moved on to making jewelry, henna tattoos, string art, ceramics, some tailoring, and from 2018 I started to develop my passion for volumes, so I begun to work on installations made of natural elements, with the help of which I thought I could remind people how important it is to be able to free ourselves from the tensions acquired between the concretes of the cities and reconnect with our true nature.

After finishing my studies I had several attempts to integrate into this linear society, but my artistic spirit did not want to remain in the shadow, so I decided to declare myself an artist and do my best to make a living from it. Therefore, I am a visual artist and I like to work and learn the most diverse expression techniques, although since I was little I feel a stronger call towards volumes and installations”, says the artist.

It is a form of art installation, which results in human shape, made of sticks, branches or roots, built in natural size, or various other structures. A recent project renders a DNA structure, for which she used wire, sticks and lights to accentuate its dynamism. In fact, lights are added to all installations, so the perception of the structure changes depending on when it is seen – day or night. Another of her installation is found in the center of Brașov, it is called „Mother nature” and it is a female figure, placed next to a tree. The project is part of Street Delivery Brașov.

„It is about recycling elements from nature, giving them an artistic touch. I wanted to highlight the idea of a bridge between humans and nature and the fact that without it we could not survive. It represents that cyclical rhythm in which we become one with the earth, becoming nourishment for nature, and it supports life.

The DNA structure was conceived within the Waha Festival, after the „roots” theme was nominated. In addition to using twigs and roots to design the installation, I dared to go a little further, to reach the root of life in the entire galaxy, the basis of our existence, namely that small, but surely the most precious structure in the nucleus of each cell, the DNA full of information”, Andra explains.

She says that although she does not yet have a very extensive exhibition history, she has already managed to exhibit at two editions of the Waha Festival, then at Street Delivery Brașov, and will participate at Street Delivery Bucharest in September.

Andra can be seen on Facebook as Andr0meda and on Instagram – the page Andr.0.meda, where you can follow what she is creating. You will find her installations and original jewelry creations there, resulting from the juxtaposition of several types of materials, especially combinations of textiles with colored stones or beads. There you can find many other types of artistic objects created by Andra.

Publicat în Arte vizuale, CulturăRecomandat0 recomandări

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *